Odpowiedź z MEiN………

🎯ODPOWIEDŹ Z MEiN – JEST, a jakoby jej nie było….

Ale od początku………
👉W dniu 19.11.2021r. i z powodu braku odpowiedzi, ponownie 08.12.2021r. do Dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego z ramienia Redakcji Bliżej Przedszkola został wysłany mail z zapytaniem – poniżej przypomnienie……
🔵Szanowny Panie Dyrektorze!
W dniu 18.11.2021 r. dyrektorzy placówek oświatowych w całej Polsce otrzymali drogą mailową pismo z załącznikami (sygnatura DKO-WNP.4092.108.2021.EL) dotyczące odbiurokratyzowania pracy szkół i placówek.
Ministerstwo Edukacji i Nauki, we współpracy z kuratorami oświaty, przygotowało zestawienie przykładów dotyczących tworzenia w szkołach dokumentacji niewymaganej przepisami prawa.
W załączniku nr 2, w wykazie dokumentacji niewymaganej przepisami prawa, w punkcie 18 znalazły się:
• Plany pracy nauczycieli przedszkola (roczne, miesięczne i tygodniowe).
Szanowny Panie Dyrektorze, analizując Ustawę z 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe i art. 102.1, czytamy:
Statut przedszkola zawiera w szczególności:
12) zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z:
c) planowaniem i prowadzeniem pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz odpowiedzialnością za jej jakość…
W związku z powyższym, jako konsultant metodyczny wychowania przedszkolnego współpracujący z ogólnopolską grupą nauczycieli wychowania przedszkolnego z ramienia Wydawnictwa Bliżej Przedszkola, zwracam się z prośbą o wyjaśnienie/doprecyzowanie punktu nr 18 zawartego w wykazie dokumentów niewymaganych przepisami prawa.
Będę wdzięczna za udzielenie odpowiedzi.
Z poważaniem
Agnieszka Czeglik
👉Kilka dni temu Redakcja BP otrzymała odpowiedź na zapytanie w formie dokumentu (skan na zdjęciach).
👉Mimo zdjęć, pozwolę sobie przytoczyć odpowiedź MEiN również w poście.
🔵Szanowny Panie,
w odpowiedzi na Pana e-maile z 19.11 i 8.12. 2021r. (przesłane w związku z wątpliwościami Pani Agnieszka Czeglik – konsultanta metodycznego wychowania przedszkolnego) uprzejmie wyjaśniam, co następuje :
Pismem z 16.11.2021r., o syg.: DKO-WNP.4092.108.2021.EL Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało dyrektorom szkół i placówek oraz organom prowadzącym zestawienie przykładów dotyczących tworzenia w szkołach dokumentacji niewymaganej przepisami prawa.
Podjęte przez MEiN ww. działanie było podyktowane chęcią pomocy nauczycielom w zmniejszeniu ich obciążenia pracą inną niż prowadzenie zajęć z uczniami. Stąd sugestia, aby pracownicy pedagogiczni (dyrektorzy szkół i nauczyciele) zweryfikowali potrzeby kontynuowania dotychczasowej praktyki ,,generowania” dokumentów, których obowiązek tworzenia nie wynika wprost z przepisów prawa.
Niezależnie od powyższego należy zaznaczyć, że :
– szkoła działa również w oparciu o akty prawa wewnętrznego,
– za organizację pracy szkoły odpowiada dyrektor szkoły, który też sprawuje nadzór pedagogiczny nad zatrudnionymi nauczycielami,
– dyrektor szkoły jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, a do jego zadań należy szczególnie dbanie o dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły.
Dlatego decyzja o liczbie i rodzaju dokumentacji prowadzonej przez nauczycieli nadal jest i będzie należała do dyrektora szkoły jako osoby odpowiedzialnej za całość funkcjonowania kierowanej szkoły/placówki.
Z poważaniem
Jacek Banaś – Dyrektor
👉No cóż moi drodzy, nie wiem jak to delikatnie i krótko ująć.
👉Biorąc głęboki wdech – może tak – NADAL PLANUJEMY !
👉Ustawa – w hierarchii wewnętrznej znajdują się tuż za konstytucją! – zatem to mega ważny akt prawny.
A w Ustawie Prawo Oświatowe z 2016r. art.102 napisane jest, że statut placówki ma zawierać ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI ZWIĄZANYCH Z PLANOWANIEM ………
W odpowiedzi Pana Dyrektora znajdujemy m.in. informację, iż szkoła działa również w oparciu o akty wewnętrzne – czyli np. statut. W odpowiedzi czytamy też, że:
,,decyzja o liczbie i rodzaju dokumentacji prowadzonej przez nauczycieli nadal jest i będzie należała do dyrektora szkoły”
👉Więc tak jak to od lat głoszę wszem i wobec akty prawne mówią CO ale nie mówią JAK, i to od dyrektora zależy jaki zakres zadań dotyczący planowania nałoży na nauczyciela.
👉Zatem Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele Wychowania Przedszkolnego – to właśnie w statucie możecie sobie napisać jak w Waszej placówce ma wyglądać ZAKRES planowania.😊
👉Czy będziecie tworzyć plany z dokładnością laboratoryjną i wykazem literatury?🙈
👉Czy może będziecie planować tylko umiejętności jakich chcecie nauczyć swoich wychowanków!
👉Czy Wasz plan będzie trwał jeden miesiąc, czy może tyle ile dzieci potrzebują na opanowanie umiejętności, które im zaplanowaliście?
👉Czy plany będą pisane w poprzek czy wzdłuż kartki (żarcik😊)
👉To Wy macie prawo o tym decydować. Kiedy w końcu w to uwierzycie?😊
👉Przestańmy szukać ciągle problemów, a zacznijmy (w trosce o swój czas i zdrowie) szukać rozwiązań.😊
👉Przestańmy panikować, a zacznijmy czytać dokładnie akty prawne –
,,zakres zadań związany z planowaniem” – od wielu lat to wyrażenie dawało mi przyzwolenie na decydowanie o mojej dokumentacji w placówce !
I tego Wam również życzę!😊
Więcej o ,,czytaniu” aktów prawnych, o dokumentacji, już 19 marca na szkoleniu on-line

CD

 

 

 

Opowieść o daltońskiej tablicy zadań

Dlaczego wracam ponownie do tablicy zadań ?

Bo ciągle napływają do mnie niepokojące informacje o formach korzystania z tego daltońskiego narzędzia. Na każdym też szkoleniu obserwuję, iż to narzędzie wzbudza w nauczycielach najwięcej pytań, wątpliwości, niedopowiedzeń…..

Słyszę też, o przekazie niektórych szkoleniowców, dotyczącym sposobu korzystania z tablicy zadań, i nie z wszystkimi tymi przekazami jest mi po drodze.

Dlaczego ?

Przywołam na początek MEGA WAŻNE  słowa Helen Parkurst (…),, przeto wystrzegam się pilnie, by nie ulec pokusie uczynienia z mego planu stereotypowej formy, gotowej do zastosowania w każdej szkole(…). Byle tylko zasada ożywiająca planu była zachowana, może on być zmieniany w praktyce stosowania do warunków szkoły i poglądów grona nauczycielskiego” (,,Wykształcenie według planu daltońskiego, Lwów 1928, s.23)

,,Daltoński Plan Laboratoryjny nie jest żadnym systemem czy też metodą (…) Nie jest on również programem nauki (…). Mówiąc praktycznie, jest to pewien sposób przekształcania szkoły (…)” s.30

Dla mnie to święte słowa, których trzymałam się od początku mojej daltońskiej przygody. Zawsze zatem będę powtarzać, że narzędzia daltońskie nie są najważniejsze – najważniejsze jest zrozumienie filozofii/założeń planu daltońskiego.

Plan daltoński to takie elastyczne i plastyczne laboratorium socjologiczne, w którym dzieci są ,,eksperymentatorami, a nie ofiarami zawiłego i skostniałego systemu” H. Parhurst 😊

Dlatego:

 • nie jestem w zgodzie z zaleceniami niektórych szkoleniowców, którzy twierdzą, że tablica zadań musi u góry ZAWSZE ? mieć wizualizacje celu np. obrazek ,,nutki” , ,,farb” , ,,piłki”……ja np. miałam cyferki oznaczające numer danego zadania 😊. Moi nauczyciele tak sobie to wymyślili, tak wprowadzili, tak sprawdzili efektywność tego pomysłu! I co? I nic 😊Żyliśmy, i dobrze się mieliśmy z taką formą, a nasze dzieci funkcjonowały fascynująco i nabywały oczekiwanych przez nas kompetencji.
 • nie jestem w zgodzie z zaleceniami, które zakładają, że zadania na tablicy powinny być zgodne z tematem kompleksowym nauczyciela – nawiasem mówiąc ,,temat kompleksowy” jak dla mnie jest już bardzo, bardzo zakurzonym stwierdzeniem w metodyce przedszkolnej. Jeśli mamy podążać za dzieckiem, to chyba za jego możliwościami, zainteresowaniami, a nie on za naszym narzuconym tematem kompleksowym typu ,,Jesień w ogrodzie” 😉
 • nie jestem w zgodzie z zaleceniami, aby nie wykonane przez dzieci zadania przechodziły na następny tydzień !!! Owszem, jeśli się tylko da, to można je odłożyć na bok, na półkę, na wyznaczone miejsce ,,dla chętnych” – może ktoś do nich wróci, ale NIE MUSI! My idziemy dalej – proponujemy dzieciom w następnym tygodniu kolejne ciekawe zadania i cierpliwie czekamy (czasem tez oczywiście zachęcamy) na działania dzieci. Dzieci uczestniczą w procesie rozwoju – naszym celem nie jest wprowadzanie obowiązku wykonania tych zadań….naszym celem jest pobudzenie zaciekawienia, poszanowanie indywidualnych możliwości dziecka, obserwacja jego rozwoju poznawczego i wyciąganie wniosków…

Czym jest zatem owa tablica zadań ? W duuużym skrócie – to wielofunkcyjne narzędzie daltońskie, które pomaga dzieciom mimochodem zdobyć ogrom kompetencji. Przede wszystkim te kluczowe – filarowe- daltońskie – czyli odpowiedzialność, samodzielność, współpracę i refleksję.

 • W sposób subtelny narzędzie to buduje w dzieciach motywacje wewnętrzną i poczucie sprawstwa. Łagodnie przechodzi od zaciekawienia do działania, a następnie do refleksji.
 • 📌WAŻNE – dzieci mają dowolność w wyborze kolejności zadania, decydują również o czasie w jakim zrobią wybrane zadanie, jak również o tym, czy w ogóle chcą wykonać to zadanie. Nauczyciel pełni wyłącznie role zachęcającą i wspierającą.

,,W przedszkolach gdzie stosuje się swobodną pracę, nauczycielka przygotowuje i zadaje dzieciom stopniowany szereg bodźców (…). Odpowiednie przedstawienie tych przedmiotów w chwili gdy one pociągają dziecko, wystarczy, by przeprowadzić je krok za krokiem przez różne przedmioty programu nauki. (…) w tym okresie nauczyciel jest dźwignią rozwoju dziecka” s.1

 • Na koniec tygodnia w piątek wystarczy usiąść z dziećmi w refleksyjnym kręgu aby porozmawiać o ich działaniach, zadać pytania : co było trudne, co było łatwe, co możemy zrobić w przyszłym tygodniu aby było ciekawiej, co się podobało, a co nie i dlaczego, czy ktoś potrzebował pomocy i w jaki sposób ją otrzymał itp.
 • To są naprawdę baaaardzo ciekawe pogaduchy, podczas których NIKT NIE PODLEGA PERSONALNEJ OCENIE. W myśl słów – nie wszyscy, nie tak samo, nie w tym samym czasie i tempie.
  Istotne jest, by nie zmuszać dzieci, nie rozliczać, nie zadawać do domu nie wykonanych zadań.
  Istotne jest, by zrozumieć, obserwować, omówić z dziećmi problemy, pytać, zachęcać, analizować i wyciągać wnioski – to odpowiedzialna rola nauczyciela.

📌WAŻNE – tablica zadań nie zastępuje organizacji zajęć kierowanych – to dwie różne ,,bajki”, choć mogą się wspierać i uzupełniać.

Życie jest procesem – wdrażanie planu daltońskiego również 😊 . Zmierzaj ku dotarciu do serca planu daltońskiego krok po kroku, a dojdziesz do celu jak doszło już wielu 😉

CD

KALEJDOSKOP E.M.U.

🎯KALEJDOSKOP E.M.U. – wow, pierwszy raz przedstawiam oficjalnie moją firmę 😉 . Istnieje już od 01.09.2020r. ale dzień za dniem tak szybko leciał , że w końcu zapomniałam napisać, że ją mam 😊
🔵A przecież to dla mnie takie ważne. To jeden z moich celów, wyzwań, efektów ciężkiej pracy 😊
No cóż, lepiej późno niż wcale 😊
🔵KALEJDOSKOP E.M.U. – skąd ta nazwa pani Agnieszko pytają ludzie na szkoleniach?
Hmmmm, z serca rzekłabym. W głowie kołatało powiedzenie ,,Jeśli nic nie zmienisz, nic się nie zmieni” 😊
🔵KALEJDOSKOP – gdy pomyślałam o założeniu działalności i połączyłam tą myśl z przedszkolem, ten wyraz przyszedł do mojej głowy pierwszy. Odrzucałam to słowo kilka razy, szukałam czegoś bardziej oryginalnego, chwytliwego 😉, ale mój Kalejdoskop ciągle wracał 😊
Ok – zostań już jak tak bardzo chcesz-pomyślałam 😉
🔵KALEJDOSKOP – może się Wam kojarzyć z diagnozą przedszkolaków i lateralizacją. Prawda?
Moje myśli poszybowały jednak w stronę RÓŻNORODNYCH OSOBOWOŚCI jakie spotykamy każdego dnia w przedszkolu na dywanie.
Dzieci przedszkolne to takie ,,żywe kolorowe szkiełka” – ciągle się ruszają, ciągle pytają, szybko przechodzą z radości w złość, i na odwrót, ciągle czegoś chcą, no po prostu kolorowy zawrót głowy 😊
🔵Osobowość można zdefiniować na wiele różnych sposobów – jedną z popularniejszych definicji jest ta, gdzie osobowość traktowana jest jako wzorzec różnych cech psychicznych: myślenia, zachowania i odczuwania, które odróżniają danego człowieka od innych ludzi. Na osobowość mają wpływ wszelkie zdarzenia, których doświadcza w trakcie życia dany człowiek. Jest ona czymś, co opisuje daną jednostkę i różni ją od innych.
A że ja zawsze na swoich szkoleniach, webinarach, wykładach, bardzo mocno podkreślam znaczenie i potęge rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku przedszkolnym, do słowa Kalejdoskop dołożyłam sobie jeszcze trzy literki E.M.U. :
E – emocje
M- myślenie
U – uczucia
Na marginesie Emu (obok strusi) to największy ptak. Ptaki kojarzą mi się z wolnością i niezależnością, emu ma dłuuuugie nogi i jest nielotny – więc wszystko się zgadza 😉
🔵Nie mam swojej strony internetowej z ofertą, mam blog (agnieszkovo.pl) – ale to już chyba wszyscy wiedzą😊
Kto bardzo chce, to wie jak mnie znaleźć, a i poczta pantoflowa do tej pory sprawdza się genialnie 😊
W ofercie szkoleniowej najczęściej króluje :
🎯 mój kochany plan daltoński, a raczej wdrażanie/,,zarażanie” , zrozumienie, pierwsze kroki w stronę tej filozofii. Oprócz tego oczywiście :
🎯 współpraca z rodzicami czyli ,,Rodzic to stan umysłu” 😊, ale też :
🎯 dokumentacja w przedszkolu, planowanie elastyczne, 🎯 język emocji – komunikacja, 🎯 przedszkole XXI wieku – odpakietowanie 😉 🎯 budowanie zespołu (uczestniczą wówczas wszyscy pracownicy), 🎯 diagnoza placówki – w jakim miejscu jesteśmy, gdzie chcemy być 😊 i jak możemy tam dojść 🎯 konsultacje online z dyrektorami i nauczycielami……………
ot taki kalejdoskop usług na miarę Waszych potrzeb i moich możliwości.
Nie czuje się bowiem specjalistą od wszystkiego.
🔵Uwielbiam poznawać nowe placówki i nowych ludzi. Doceniam nauczycielskie przemiany i chęci przełamania swoich barier i schematów 😊. Jestem zawsze wdzięczna za każde ciepłe słowo jakim mnie obdarzacie. Słowa mają moc i są moja energią. DZIĘKUJE!
🔵,,Sekret wychodzenia do przodu tkwi w tym, aby zacząć”. — Mark Twain
🔵,,Życie da ci każde doświadczenie, które jest najbardziej pomocne w ewolucji twojej świadomości.” — Eckhart Tolle
🔵,,Jeśli nie poświęcisz czasu na pracę nad stworzeniem takiego życia, jakiego pragniesz, w końcu będziesz zmuszony spędzać dużo czasu na radzeniu sobie z życiem, którego nie chcesz”. — Kevin Ngo
🔵,,Ludzie, którzy są na tyle szaleni, by myśleć, że mogą zmienić świat, to ci, którzy to robią”. — Rob Siltanen
🔵,,Staraj się nie odnosić sukcesu, ale raczej być wartościowym.” — Albert Einstein
Projekt logo : Kara Tarnawska
CD

Nagradzanie – motywacja wewnętrzna

Im bardziej i częściej małe dziecko będzie nagradzane za zrobienie czegokolwiek…..

Tym mniej będzie zainteresowane rzeczą, którą zrobił aby otrzymać nagrodę.

Ustawiczne nagradzanie dąży w kierunku ,,eutanazji” motywacji wewnętrznej i usypia dziecięce zachwyty!

CD

Mail do Ministerstwa Edukacji i Nauki

Szanowni Nauczyciele Wychowania Przedszkolnego🙂
W związku z wczorajszym mailem skierowanym przez MEiN do dyrektorów placówek oświatowych w całej Polsce, powstało poruszenie w temacie planowania nauczycieli (pkt 18 wspomnianego przeze mnie pisma).
Tak jak obiecałam we wczorajszym moim poście, w dniu dzisiejszym za pośrednictwem Wydawnictwa Bliżej Przedszkola napisałam do Dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego w MEiN maila następującej treści :
🔵Szanowny Panie Dyrektorze!
W dniu 18.11.2021 r. dyrektorzy placówek oświatowych w całej Polsce otrzymali drogą mailową pismo z załącznikami (sygnatura DKO-WNP.4092.108.2021.EL) dotyczące odbiurokratyzowania pracy szkół i placówek.
Ministerstwo Edukacji i Nauki, we współpracy z kuratorami oświaty, przygotowało zestawienie przykładów dotyczących tworzenia w szkołach dokumentacji niewymaganej przepisami prawa.
W załączniku nr 2, w wykazie dokumentacji niewymaganej przepisami prawa, w punkcie 18 znalazły się:
• Plany pracy nauczycieli przedszkola (roczne, miesięczne i tygodniowe).
Szanowny Panie Dyrektorze, analizując Ustawę z 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe i art. 102.1, czytamy:
Statut przedszkola zawiera w szczególności:
12) zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z:
c) planowaniem i prowadzeniem pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz odpowiedzialnością za jej jakość…
W związku z powyższym, jako konsultant metodyczny wychowania przedszkolnego współpracujący z ogólnopolską grupą nauczycieli wychowania przedszkolnego z ramienia Wydawnictwa Bliżej Przedszkola, zwracam się z prośbą o wyjaśnienie/doprecyzowanie punktu nr 18 zawartego w wykazie dokumentów niewymaganych przepisami prawa.
Będę wdzięczna za udzielenie odpowiedzi.
Z poważaniem
https://agnieszkovo.pl/2021/11/18/ogolnopolska-rada-pedagogiczna-cz-xii-dokumentacja-w-przedszkolu/?fbclid=IwAR3WhqHPdCAiMaLZULF1CIK_f1cBrlE53s9hjIWPBQrquBq52VGU8Oak8Gs
CD

 

OGÓLNOPOLSKA RADA PEDAGOGICZNA CZ.XII ,,DOKUMENTACJA W PRZEDSZKOLU”

🍀🍀🍀OGÓLNOPOLSKA RADA PEDAGOGICZNA CZ.XII ,,DOKUMENTACJA W PRZEDSZKOLU”🍀🍀🍀

No to się doczekałam❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️😍😍😍

🔵Dziś dyrektorzy w całej Polsce otrzymali wykaz zbędnej dokumentacji, która NIE JEST wymagana przez prawo oświatowe. Informacja została wysłana mailem w celu zmniejszenia biurokracji.

🔵Od wielu lat tłumacze wszystkim , że warto znać przepisy. Prawo mówi ,,CO” ale nie mówi ,,JAK”, a wiele dokumentów wewnątrz placówek wymyślanych i tworzonych jest na ilość, a nie na jakość.

🔵Miesiąc temu na zamówienie jednego z Kuratoriów Oświaty prowadziłam wykład o dokumentacji w przedszkolu – co trzeba , a czego nie trzeba. To wizytatorzy i dyrektorzy (nie wszyscy oczywiście) wymyślają najczęściej swoje wewnętrzne papierologiczne ,,prawo”, a nauczyciele posłusznie wykonują te polecenia.

Na owym wykładzie wymieniłam tylko kilka dokumentów potrzebnych i koniecznych do pracy, podważyłam pozostałe wymyślane przez zwierzchników, i ku mojej radości pracownicy KO, zgodzili się ze mną !
Nie mogło być inaczej, myślę sobie 😉, jeśli posiłkowałam się konkretnymi przepisami. Trzeba je tylko znać, i się ich trzymać.

🔵Byłam 15 dyrektorem, nigdy nie robiłam nic ponad to, czego oczekiwały ode mnie rozporządzenia 🙂.

Lista przedstawiona przez MEiN jest długa i jak najbardziej rozsądna, choć niepokoi mnie pkt 18 😉. Dlaczego? Bowiem w Ustawie z 2016r Prawo oświatowe art.102.1 jest napisane wyraźnie

,,Statut przedszkola zawiera w szczególności : 12) zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z:
c) planowaniem i prowadzeniem pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz odpowiedzialnością za jej jakość ;

🔵Zatem podążając za tym wpisem, przedszkole musi w statucie wpisać zadanie dotyczące planowania. Mam nadzieje, że  punkt 18 doczeka się sprostowania lub zmiany w zapisie ustawy. Nie omieszkam wysłać zapytania do Dyrektora Departamentu 🙂

🔵 A poniżej lista dokumentów dla szkół i przedszkoli ;

1. Sprawozdania (cykliczne, np. comiesięczne) lub arkusze monitorowania realizacji programów nauczania przedmiotów (uwzględniających podstawę programową)
2. Uzasadnienia do wyboru podręczników i programów
3. Sprawozdania z ilościowej realizacji godzin wynikających
z ramowych planów nauczania
4. Rozkłady materiałów
5. Plany wynikowe
6. Klasowe plany pracy wychowawczo-profilaktycznej (zdarzają się również plany pracy wychowawczej z poszczególnych poziomów klas)
7. Sprawozdania z realizacji przyjętego klasowego planu pracy wychowawczo-profilaktycznej
8. Sprawozdania wychowawców klas (śródroczne lub roczne)
z podejmowanych działań z klasą
9. „Cząstkowe” sprawozdania (np. co miesiąc, pół roku) z realizacji planu rozwoju zawodowego, składane dyrektorowi szkoły oraz opiekunowi stażu dokumentacja potwierdzająca realizację poszczególnych działań nauczyciela
10. Wykaz szkoleń nauczyciela
11. Raporty z lekcji przeprowadzonych w czasie nauki zdalnej (temat lekcji, data, klasy, liczba uczniów, zrzuty ekranów, zdjęcia z platform komunikacyjnych)
12. Scenariusze/konspekty zajęć obserwowanych przez dyrektora
13. Raporty z analizy wyników nauczania
14. Sprawozdania wychowawcy klasy
15. Teczki wychowawców klas często jest to powielanie dokumentacji pedagoga
16. Zeszyty zachowania uczniów
17. Sprawozdania (półroczne i roczne) z pracy dydaktyczno-wychowawczej (np. wychowawcy, biblioteki, świetlicy szkolnej itp.)
18. Plany pracy nauczycieli przedszkola (roczne, miesięczne i tygodniowe)
19. Programy i opisy zajęć ponadobowiązkowych (ukierunkowanych na rozwój uczniów, np. dydaktyczno-wyrównawczych, kół zainteresowań) dołączanie do dziennika zajęć szczegółowego programu i opisów prowadzonych zajęć (oprócz tematów)
20. Sprawozdania dotyczące realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, kół zainteresowań
21. Diagnozy dotyczące różnorodnych obszarów działalności szkoły/placówki – tworzenie arkuszy ankiet, opracowywanie wyników ankietowania
22. Sprawozdania dotyczące organizowanych imprez i uroczystości szkolnych, zadań dodatkowych nauczyciela, konkursów, zawodów, projektów szkolnych itp.
23. Dokumentacja dotycząca konkursów szkolnych
24. Dziennik biblioteki
25. Instrukcje przeprowadzania egzaminów zewnętrznych (dot. egzaminu ósmoklasisty i maturalnego)
26. Diagnozy i analizy kompetencji i osiągnięć uczniów,
często w rezultacie tych diagnoz nie formułuje się wniosków lub formułuje się wnioski uogólnione bez wpływu na planowanie dalszych działań
27. Sprawozdania/raporty ze sprawdzianów „dyrektorskich”, testów kompetencji, badań diagnostycznych, próbnych egzaminów itp.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
28. Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
29. Sprawozdania z udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
30. Dublowanie w dokumentacji w zakresie organizacji kształcenia specjalnego informacji zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego w IPET-ach i ich modyfikacjach oraz w WOPFU-ach powielane są informacje zawarte w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego
31. Teczki uczniów ograniczenie do prowadzenia indywidualnych teczek uczniów wyłącznie dla dzieci/uczniów wskazanych w § 19 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
32. Regulaminy dotyczące oceniania, np. przedmiotowe systemy oceniania, kryteria oceniania zachowania ucznia (punktowe, algorytmy, wzory służące do ustalania ocen zachowania), regulamin oceniania z zapisami dotyczącymi średniej ważonej)
33. Regulaminy przeprowadzania egzaminów zewnętrznych (np. instrukcja przygotowywania, organizacji i przebiegu przeprowadzania egzaminu maturalnego)
34. Regulamin ucznia prawa i obowiązki ucznia (to powinny zostać określone w statucie nie w osobnym dokumencie)
35. Regulamin korzystania z biblioteki
36. Regulamin dokonywania oceny pracy nauczyciela
37. Procedura dotycząca usprawiedliwiania nieobecności uczniów
38. Arkusze samooceny nauczyciela
39. Karty ewaluacji pracy własnej nauczyciela
40. Plany i/lub protokoły z zebrań wywiadówek i innych spotkań z rodzicami
41. Zeszyty korespondencji z rodzicami
42. Wzory oświadczeń rodziców o zapoznaniu z poszczególnymi dokumentami szkoły
43. Sprawozdania dotyczące współpracy z rodzicami
44. Sprawozdania dotyczące współpracy ze środowiskiem lokalnym
Inna sprawozdawczość nauczycieli
45. Sprawozdania opisujące wszystko, co nauczyciel robił w danym roku szkolnym, np. wycieczki, formy doskonalenia, plany na przyszłość itp.
46. Sprawozdania wychowawców klas, bibliotekarza, pedagoga, psychologa, logopedy
47. Sprawozdania dotyczące pełnionych przez nauczycieli dodatkowych funkcji np. opiekuna samorządu, opiekuna wolontariatu
48. Sprawozdania z przeprowadzanych konsultacji z uczniami
49. Zestawienia i statystyki dotyczące oceniania i frekwencji uczniów informacje te zawarte są w dziennikach lekcyjnych i dziennikach zajęć
50. Cykliczne sprawozdania dotyczące spotkań i pracy zespołów nauczycielskich (miesięczne, kwartalne, półroczne) – przedmiotowych, zadaniowych, klasowych (nauczycieli uczących w danym oddziale)

CD

Punkt widzenia….współpraca z rodzicami…

PUNKT  WIDZENIA ZALEŻY OD PUNTU SIEDZENIA….

🔵W zależności od swojej pozycji/sytuacji życiowej, ludzie postrzegają różnie różne zjawiska.

🔵Jeżeli „pozycja” w życiu się zmienia, zmienia się też często postrzeganie tych samych spraw, a to prowadzi bardzo często do konfliktów.

🔵Każdy człowiek zmienia się lub przystosowuje się na swój sposób do nowych sytuacji. Patrząc na różne rzeczy z innych punktów można dostrzec wiele sprzeczności , a jednocześnie pobudzić się do refleksji i w najlepszej wersji znaleźć rozwiązania ?

🔵Wiem, to baaaaardzo trudna droga.

🔵Warto jednak tę umiejętność trenować. Może to nie świat jest zły – a Twoje postrzeganie świata ????

🔵Oprócz codziennych życiowych sytuacji, przychodzi mi tez na myśl poruszany ostatnio w przedszkolach problem współpracy z rodzicami.

Na swoich szkoleniach staram się wytłumaczyć nauczycielom, że rodzic to stan umysłu 😉 – naszego nauczycielskiego😉

🔵I tak na przykład :

Rodzic przyjmuje do wiadomości to, co do niego mówi nauczyciel, i jak się zachowuje.
Następnie konfrontuje usłyszany komunikat ze swoimi myślami i uczuciami, reagując w indywidualny sposób.
Nauczyciel zwraca uwagę na tę reakcję i tak tworzy pętla komunikacyjna.

🔵Wiele razy zapewne wydaje Ci się, że tylko ty masz racje, ale nie oznacza to , że ja jej nie mam😊
Ty po prostu patrzysz na życie z innego punktu widzenia😉

CD