Pakiety w przedszkolu

🔵Powoli opadam z sił kiedy czytam takie posty😢
Powoli zaczynam czuć bezsilność.
Zastanawiam się, czy to ja nie pasuje do tego świata, czy świat do mnie 🤔
Nie chce mi się już pisać ciągle tego samego.
Nie chce mi się już przytaczać zapisów podstawy programowej.
Pani Izabela Ziętka pliiiiiiis przedszkola wymagają uwagi. Przedszkola proszą o rozmowę.
Nie chce mi się już pytać o sprawowany nadzór pedagogiczny (a tak w ogóle, to słowo ,,nadzór” nigdy mi się nie podobało bleeee)
Po prostu przestaje rozumieć to, jak bardzo można NIE rozumieć potrzeb dziecka wieku przedszkolnego ( i I – III też)
Jak bardzo ? Otóż często okazuje się, że bardzo, bardzo😢
Jak długo pokutować będzie w edukacji przeświadczenie (i strach?) – ,,Kontrola albo chaos” ?
Jak długo jeszcze, będę przywracać ZABAWIE priorytetowe miejsce ,,na dywanie”?
Dzieci bardzo nam wierzą. Kiedy kupujemy, dajemy im pod nos drogie rzeczy ze świata konsumpcji, to będą nam wierzyć, że to jest dla nich najlepsze.
Usypiamy w ten sposób ich naturalne potrzeby poznawcze. Zasypiamy piaskiem ich entuzjazm.
A przecież entuzjazm rodzi emocje. A przecież entuzjazm potrafi zarażać – tyle że zdrowo 😁
W zamian dajemy dzieciom gotowce (niby dla ich dobra).
Wiemy, że dzieci wymagają wsparcia, ale wszystkich traktujemy tak samo i wymagamy postępu/ zmian w tym samym czasie i tempie!
Nie szanujemy odmienności myślenia dziecka, tej wyjątkowej zdolności, która mogłaby mu pomóc w życiu dorosłym.
Ken Robinson (uwielbiałam Go za życia i nadal uwielbiam) pisał, że myśli dziecka są wolne i odmienne od naszych standardów. Pozwalają na ogromną plastyczność i dostosowanie się do świata.
Niestety nie szanujemy tego.
Wydawnictwa dwoją się i troją by zabić potencjał małego dziecka. Rekordzista proponuje przedszkolakowi do przerobienia około 300 stron w roku szkolnym!!!!
Dla mnie – świat oszalał !!!
Nie odnajduje się w nim.
A może powinnam się po prostu wycofać i przestać marudzić?
Odtwórcze przewodniki, wieloczęściowe pakiety książek w przedszkolach, smartfony, tablety, zachwyt AI, to pendolino w stronę eutanazji mózgu.
W przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej dla mnie i tak na pierwszym miejscu zawsze będzie rozwój emocjonalno- społeczny. Ten poznawczy – jak mawia Joanna Bialobrzeska dzieje się mimochodem.
,,Zawsze boimy się, by nasze dzieci nie doświadczyły niedostatku materialnego. Tymczasem prawdziwe niebezpieczeństwo leży w niedostatku uczuć” A. Stern
CD

Podstawa programowa…

🔵Podstawa programowa wychowania przedszkolnego …
Odkrywa – NIE pisze 🤔– czyli …
👉,, (…) wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru(…)
🔵Podstawa programowa wychowania przedszkolnego mówi o naturalnych sytuacjach edukacyjnych – w celu zaspokojenia naturalnych potrzeb rozwojowych dzieci – czyli…
👉,, Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Sytuacje edukacyjne wywołane np. oczekiwaniem poznania liter skutkują zabawami w ich rozpoznawaniu”
Drodzy nauczyciele …
Zabawa i nauka to synonimy – A.Stern
CD

Informacja o gotowości szkolnej

RATUNKU
Kwiecień
Ratunku
DIAGNOZA
Tak, tak, ten temat na przestrzeni lat ustawicznie budzi wiele kontrowersji i wywołuje wiele dyskusji.
Choć moje osobiste zdanie jest takie, że to my sami stwarzamy sobie więcej problemów niż cała ta diagnoza 6-latków.
Piszecie, pytacie, więc spróbuje na kilka pytań odpowiedzieć publicznie.
➡️Niezależnie od zmian rozporządzenia, druk pozostaje w swojej treści ten sam – Rozporządzenie MEiN 7 czerwca 2023r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków – MEiN-I/82 w załączniku nr 3
➡️Należy pamiętać, że gotowość szkolną wg art. 36 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe należy również wręczyć rodzicowi dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy 6-lat i wybiera się do I klasy.
WAŻNE – w powyższym przypadku informację o gotowości wydaje się na wniosek rodzica, a wniosek rodzic składa do 30 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma rozpocząć naukę w szkole ( prosto mówiąc, rodzic składa wspomniany wniosek do 30.09 gdy dziecko rozpoczyna edukację w 5-latkch)
WAŻNE – jeśli rodzic takiego wniosku nie złożył i zdecydował się w ostatniej chwili na to, że jego 6-latek pójdzie do I klasy, to nauczyciel nie jest zobligowany do tego aby taką gotowość szkolną przygotować. Rodzic natomiast, nie ma przeszkód aby bez powyższego dokumentu zapisać swoje 6-letnie dziecko do szkoły. Przepisy nie nakładają na rodzica obowiązku pokazania informacji o gotowości szkolnej, a tylko zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego.
➡️Informacja o gotowości szkolnej przygotowana dla dziecka 7-letniego jest obowiązkiem dla nauczyciela wychowania przedszkolnego. Nauczyciel w szkole nie ma jednak prawa aby żądać od rodzica udostępnienia owego dokumentu.
➡️Dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym otrzymują ten sam druk o gotowości szkolnej – diagnoza jednak powinna uwzględniać możliwości psychofizyczne dziecka i informację o tym, czy dziecko poradzi sobie z wymaganiami szkolnymi
➡️Według przepisów prawa- Rozporządzenia MEiN z 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków par. 5 ust. 2, częste nieobecności dziecka w przedszkolu, nie zwalniają nauczyciela od wydania informacji o gotowości szkolnej.
WAŻNE – jeśli nieusprawiedliwione nieobecności dziecka, które powinno spełniać obowiązek szkolny wynoszą co najmniej 50% to dyrektor przedszkola powinien powiadomić dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o niespełnianiu wspomnianego obowiązku szkolnego.
➡️Przy wypełnianiu arkusza gotowości należy pamiętać, że dzieci rozwijają się we własnym tempie i według własnych możliwości rozwojowych, a nie w sposób harmonijny i linearny.
➡️Ministerstwo podaje tylko obowiązujący druk – sposób i formę wypełniania wybiera nauczyciel, a akceptuje dyrektor – pełna autonomia…
WAŻNE –
🎯Może to być bezpośrednie odniesienie się do zapisów podstawy programowej punkt po punkcie ( ale nie polecam bo się ,,zarobicie” 😉 – I obszar ma 9 podpunktów, II – 11, III – 9, a IV – 24
🎯Jak ktoś lubi, może to być forma ogólna opisowa (ale z umiarem 😉) typu –
👉Bez problemu bierze udział we wszystkich czynnościach fizycznych/ruchowych. Samodzielnie wykonuje wszystkie czynności higieniczne. Opanował podstawowe czynności samoobsługowe….itd.itp.
👉Niechętnie uczestniczy w zabawach z całą grupą. Ma problemy z chwytem pisarskim podczas rysowania. Nie lubi uczestniczyć w zabawach muzycznych i rytmicznych …itd. itp.
👉Systematycznie konsultowano z rodzicami trudności dziecka, wskazując drogi rozwiązań. Indywidualnie pracowano z dzieckiem w obszarze……itd.itp.
👉Motywować dziecko w zakresie chwytu pisarskiego poprzez ….(napisać konkretne wskazania). Motywować dziecko do uczestnictwa w grach zespołowych….(napisać konkretne propozycje)
🎯Osobiście preferuje krótkie konkretne informacje typu:
👉
– dokonuje analizy i syntezy głoskowej słów oraz wyodrębnia głoski na początku wyrazu, w środku i na końcu (nie piszcie w nagłosie, wygłosie bo to dla rodzica może być obce pojęcie),
– potrafi określić kierunki na kartce papieru,
– pięknie opowiada historyjki obrazkowe i logicznie objaśnia kolejność zdarzeń…..itp. itd
👉
– ma trudności z wyszukiwaniem podobieństw i różnic na obrazkach
– ma trudności z pojęciami dotyczącymi następstw czasu: wczoraj, dzisiaj, jutro………itd.itp.
➡️Na tym zakończę z przykładami bo nie jestem zwolennikiem gotowców 🙃😊A plagiatorom mówię pa pa.
Świętnie znacie swoich podopiecznych i jeśli ktoś poprosiłby Was aby o dziecku coś opowiedzieć to moglibyście mówić, mówić i mówić….jak trzeba wypełnić informację o gotowości szkolnej to pojawia się trudny do zrozumienia dylemat???
Pamiętajcie, że jesteście specjalistami – znacie swoich wychowanków wyśmienicie, a czasami lepiej niż rodzice❤
➡️Pamiętajcie, że ilość, a jakość się liczy.
➡️Pamiętajcie, by poinformować rodziców, iż wręczacie ten dokument w kwietniu, a do do września są jeszcze 4 miesiące. Te kilka miesięcy to okres kolejnego postępu w rozwoju dziecka.
➡️Pamiętajcie, że zdecydowanie większa część Waszych wypracowanych nocami informacji o gotowości szkolnej nie trafia do szkół, tylko do szuflady rodziców. Nauczyciele I-III wolą sami diagnozować dzieci.
➡️Zróbcie to zatem zgodnie z rzeczywistością tu i teraz ,,na dywanie” – zwięźle, konkretnie, na temat i bez spiny.
Jeśli chcecie o dziecku napisać coś więcej co nie mieści się w schemacie druku, a uważacie że jest mega ważne, to po prostu dopnijcie jeszcze jedną kartkę od WAS – z Waszymi osobistymi informacjami i wskazówkami.
➡️Pamiętajcie, że macie w tym obszarze ogromną autonomię i żadne KO, żadna Pani wizytator ( z całym szacunkiem) nie może Wam podważyć sposobu opisu i treści użytych w tym dokumencie. Ważne byście go wypełniły zgodnie z prawdą i zgodnie z prawem wręczyły rodzicom do 30 kwietnia!
NIE SZUKAJMY PROBLEMÓW – SZUKAJMY ROZWIĄZAŃ☺️
CD

Budząca Się Szkoła

🔵Wiele lat temu, zdaje się że był to rok 2015, miałam przyjemność spędzić cały tydzień w szkole, która mnie zachwyciła. W szkole, w której nauczyciele nie nauczają, a uczniowie się uczą. W szkole, która wprowadziła nową kulturę nauczania.
W szkole, w której poznałam dwa nowe przedmioty – ODPOWIEDZIALNOŚĆ I WYZWANIA (długo by pisać na czym to polega – uwierzcie mi na słowo, że jest to fenomen !!!!)
➡️Była to Budząca Się Szkoła pod dowództwem Margret Rasfeld, mieszcząca się w centrum Berlina.
➡️Od pierwszych minut wyczuwałam tam ducha Helen Parhurst i Jej Planu Daltońskiego, ale nie o tym teraz chce pisać.
➡️Mała dygresja – podczas mojego pobytu w BSS w Berlinie, udział w warsztatach brały również przedstawicielki fińskiego ministerstwa edukacji, które twierdziły, że są tu po to, aby skorzystać jak najwięcej z tego, co dobrze działa. No cóż, nigdy przecież nie jest tak dobrze, by nie mogło być jeszcze lepiej.
Niemcy, Berlin – tak blisko nas – kultura nie aż tak inna – tylko czerpać.
➡️Tymczasem bijemy pianę od kilku lat na forach, w social mediach i tym podobnych miejscach… hejtujemy się wzajemnie, wyśmiewamy swoje pomysły, jeden mądrzejszy od drugiego, tylko nieliczni resztkami sił próbują coś zmienić…
Mamy ,,za ścianą” gotowca – czemu nie czerpiemy ????????
➡️Mam swoją teorię na ten temat, ale z uwagi na epidemię wszystkowiedzących hejterów zostawię ją dla siebie.
➡️Wracając do BSS w Berlinie – dla mnie to fe-no-men, petarda !!!! To co zobaczyłam na własne oczy, to co usłyszałam od uczniów było balsamem dla mojej duszy i marzeniem o polskiej edukacji. Osobiście spraktykowałam owe podejście w przedszkolu, i wiem, że to działa i przynosi wspaniałe efekty.
➡️Ale co ze szkołą ? Co dalej? Próbowałam ,,zarazić” BSS mój kochany Szczecin – nie wyszło…może spróbuje jeszcze raz 🙂 (opiszę to niebawem w osobnym poście)
➡️Wracając ponownie do BSS w Berlinie –
widziałam ,,lekcje” czyli edukatoria, które uczniowie sami sobie wybierali, widziałam jak dochodzili do wiedzy, widziałam proces budowania motywacji wewnętrznej, widziałam radość uczniów z samodzielnego osiągnięcia sukcesu, słuchałam opowieści uczniów o swoich doznaniach, emocjach, planach, doświadczeniach…
➡️Na fotkach są ujęcia naszej grupy warsztatowej, sali w której uczniowie mają szanse pracować grupowo i działaniowo, klasy szkolnej z ławkami ustawionymi ,,jak mi pasuje”, kartami pracy, w których są tylko polecenia i wskazówki do wykonania (starałam się je na kolejnych zdjęciach przetłumaczyć na język polski), auli w której uczniowie całej szkoły spotykali się co piątek by razem zaśpiewać, spotkać się z ciekawymi gośćmi i podziękować sobie/kolegom z drobne przysługi.
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES

➡️Nie jestem w stanie opisać w poście całej organizacji tej szkoły, ale zdecydowanie jest to miejsce, które nastawione jest na kształcenie umiejętności poszukiwań rozwiązań, a nie na rywalizację.
➡️Tam uczeń nie dostaje oceny niedostatecznej z wykrzyknikiem. Tam, uczeń, który nie opanował materiału dostaje od nauczyciela informacje w postaci dwóch słów ,,JESZCZE NIE”.
➡️Margret Rasfeld bardzo konkretnie przedstawia paradoksy edukacji:
>pokawałkowaną wiedzę zamiast zintegrowanej i umieszczonej w kontekście,
>posłuszeństwo, ocenianie, kontrolę zamiast odpowiedzialności i partycypacji,
>pozorowaną naukę, kulturę kart pracy zamiast sensu i znaczenia nauki.
Trudno się z nią nie zgodzić.
Czy polska szkoła dojrzeje do takiej kultury uczenia?
Chciałabym, bardzo bym chciała i gratuluje wszystkim szkołom, które mają odwagę i są w drodze…
CD

Marzenia Dzieci – Marzenia Rodziców

🍀🍀🍀
Tańce
Karate
Akrobatyka
Szkoła Muzyczna
Kółko teatralne
Szachy
Robotyka
Basen
Język angielski
Język niemiecki
Zajęcia informatyczne
Zajęcia kulinarne
Zajęcia przyrodnicze………..
Tego typu ofert dla dzieci przedszkolnych znalazłam oczywiście dużo, dużo więcej.
Wszystkie są bardzo interesujące.
Tylko czy wszystkie są potrzebne już w wieku przedszkolnym?
Czy naprawdę na tym polega przygotowanie do dorosłego życia? Czy naprawdę to dzieci przedszkolne proszą swoich rodziców aby zapisać je na 4 zajęcia dodatkowe w tygodniu?
Czy może rodzice sami wychodzą z tą inicjatywą?
Naukowcy z Ohio State University (USA) i Utrecht University (Holandia)twierdzą, że rodzice, którzy traktują swoje pociechy jako przedłużenie własnego jestestwa, a nie jako oddzielne jednostki, są bardziej skłonni do posługiwania się nimi w celu spełniania własnych niezrealizowanych marzeń, nawet jeśli dzieci wcale nie chcą podążać wyznaczoną im ścieżką.
“Już od początku powstania psychologii pojawiało się wiele teorii mówiących o tym, że rodzice przenoszą na dzieci swoje niespełnione marzenia. Jednak dopiero teraz teorie te zostały poddane eksperymentalnemu testowaniu” – mówi Brad Bushman, współautor badania.
Jak obserwuje życie, to powyższy proces zaczyna się niewinnie od zajęć dodatkowych dla małego przedszkolaka, a kończy na wyborze studiów😉
Po drodze są jeszcze grupy społecznościowe zrzeszające rodziców, którzy swoim dzieciom skrupulatnie układają życie szkolne i poza szkolne🙃
Gdzie samodzielność działania, myślenia, podejmowania decyzji? Gdzie popełnianie błędów.
Gdzie wyciąganie wniosków i pobudzanie do refleksji?
Gdzie doświadczanie różnych stanów emocjonalnych?
Kiedy mają się tego nauczyć ?
Czy obecnym dzieciom grozi wyjałowienie własnego JA?
APEL – Nauczyciele Wychowania Przedszkolnego – bawcie się z Waszymi podopiecznymi jak najwięcej.
Traktujcie zabawę jako niezbędną formę rozwoju małego dziecka. Edukujcie rodziców w tym zakresie.
Powtarzajcie sobie i innym ustawicznie – Przedszkole jest PRZED szkołą, a dzieciństwo przeżywa się raz w życiu 🙂.
A tak naprawdę naszym dzieciom najbardziej potrzeba dokładnie tego samego co każdemu z nas : poczucia, że są kimś wartościowym dla innych.
Największą potrzebą w życiu człowieka jest potrzeba BYCIA KOCHANYM. Miłość – jest pierwszą potrzebą, którą
doświadczamy na różne sposoby
w poszczególnych okresach życia…
kształtuje nasze wnętrze i ukierunkowuje
relację z drugim człowiekiem…
CD

Emocje

🔵 Przez prawie 26 lat zawodowo żyłam emocjami małych, 3-6 letnich ludzi.
Od 6 lat odkrywam emocje i chaos nastolatków.
I wiecie co? Jedni i drudzy potrzebują tego samego – uwagi, rozmowy, szacunku.
Jedni i drudzy, potrzebują zrozumienia i naszej dorosłej dojrzałości opartej na doświadczeniu życiowym, którego im jeszcze brak ….tak niewiele i tak wiele.
Człowiek, człowiekowi, człowiekiem ♥️
C-D

Podstawa programowa – kompetencje miękkie

🔵 Słaba jakość zdjęcia – rok 2003

Ja, świeżo upieczony dyrektor ( ta z gołą szparą brzucha 😂),
grupa 3- latków i grupa studentów pedagogiki przedszkolnej pod kierownictwem Danuta Kierszka💪

Akurat to zajęcie pokazowe, które prowadziłam dla studentów, zawsze pozostanie w mojej pamięci.

Po pierwsze – to był mój pierwszy rok dyrektorowania.

Po drugie – to był mój pierwszy raz przed studentami i mistrzem dr Danuta Kierszka

Po trzecie – to był temat o emocjach – z 3-latkami !!!😁

OMG 😂😉minęło 21 lat 🙈

Było jednak fajnie – była muzyka poważna, była opowieść o dwóch samotnych łabędziach, były kolory odzwierciedlające emocje, była autoprezentacja na podium przed publicznością. Był totalny eksperyment💪

🔵3- latki dały radę, a dla mnie było to ciekawe doświadczenie, ponieważ poszłam na żywioł i absolutnie nie wiedziałam czy dzieci dźwigną to, co sobie w głowie wymyśliłam.

👉Czemu akurat to zajęcie zostało tak głęboko w mojej pamięci?

🔵3-latki wchodziły na podium zbudowane z dużych plastikowych klocków aby opowiedzieć publiczności (studentom) o tym, co najbardziej lubią robić 😊

Z zaskoczenia poprosiłam studentki aby również weszły na podium, i opowiedziały dzieciom o sobie.

I nagle cisza- nie było chętnych – wszyscy patrzą po sobie – jakaś pani ratująca sytuację podnosi rękę w górę i wchodzi na podium – czerwieni się lekko i nie bardzo wie co powiedzieć…

Na omówieniu dr Kierszka pyta / drogie panie co się stało, że tak się wycofałyście ?

Odpowiedź studentek: jakiś wstyd nad ogarnął, blokada przed oceną koleżanek, wystawienie na ,, pierwszą linie frontu”…

A tak naprawdę nie potrafiły tego do końca wytłumaczyć…głowy spuszczone w dół 😊

Według ekspertów do 2030 roku nawet dwie trzecie zawodów opartych będzie na umiejętnościach ,,miękkich”

Może warto o tym pamiętać podczas debat nad zmianami w podstawach programowych.

Osobiście uważam, że podstawy programowe nie są kluczowym problemem edukacji.

Problemem jest brak kompetencji ,,miękkich” – w całym otaczającym nas ludzkim społeczeństwie ❤️❤️❤️

CD

Zajęcia otwarte dla rodziców

Zdjęcie poniżej ma około 30 lat (czyli lata 90-te).

To fota z zajęcia otwartego dla rodziców.

Pamiętam, że prowadziłam wówczas grupę 6-latków (PP6 Police)

Nie wiem dlaczego – chyba intuicyjnie ( nie pamiętam już dokładnie) – ale jako młody nauczyciel czułam, że chce/powinnam pokazać rodzicom w jaki sposób przygotowuje ich dzieci do szkoły. Co jest im najbardziej potrzebne.

W głowie mam obraz zaciemnionej sali – dzieci siedzą w kole, a każdy rodzic siedzi za swoim dzieckiem.

I ja, wchodząca ze świeczką i recytująca jakiś wiersz o lęku/ strachu.

To był początek mojego zajęcia. Emocje – przygotowanie rodziców i dzieci do tego, że złych emocji nie ma, że każde emocje mają swój cel i przeznaczenie.

Rozmowa o tym, jakich emocji doświadczamy znajdując się w nowym
miejscu. Co jest ważniejsze – dojrzałość emocjonalna dziecka na progu szkoły czy umiejętność czytania ?

Potem płynnie przeszłam do rozwoju poznawczego i z pomocą M.Bogdanowicz ,,Od piosenki do literki” pokazałam rodzicom w jaki sposób zaprzyjaźniamy się z literami i czytaniem.

Tacki, piach, gumki, plastelina, włóczka, muzyka, rysowanie na plecach (rodziców)…HOLIZM – zero książek !!!

Na samo wspomnienie odczuwam
miły ścisk w żołądku.

I wiecie co ? Takie zajęcia robiłam dzień po dniu w dwóch turach. W pierwszej turze 12 osób – na drugi dzień 13 osób (razem 25 💪)

Dlaczego ?

Nie wyobrażałam sobie żeby w grupie 25 osobowej dotrzeć ,,indywidualnie” z moim pedagogicznym przesłaniem.

Nie wyobrażałam sobie, by móc stworzyć atmosferę współpracy jeśli na sali byłoby 50 osób.

Pragnęłam efektu bliskości rodzica i dziecka. Zrozumienia i doświadczenia.
Udało się !!!

W ,,domowej” atmosferze wprowadziłam rodziców w świat przedszkola i szkoły.

Wszyscy czuliśmy się bezpiecznie.

Nie ma edukacji bez relacji – tego ustawicznie się trzymam…mimo że minęło ponad 30 lat 💪

,,Edukacja to nie to co przeszło przez ciebie, ale to co zostało w tobie”

CD

Podstawa programowa

Odchudzenie podstaw programowych, likwidacja prac domowych…😱

Oto ostatnie hasła, które wchodzą mi w oczy na fejsbuczku.

Znawców tego tematu – miliony – nie wypada być gorszym 🙃

Mimo, ze obecna podstawa programowa wychowania przedszkolnego mi nie przeszkadza, a nawet pomaga – to jeśli jednak ktoś chciałby się ,,dobrać ” również do niej, to mam gotową receptę….

jedna kartka podstawy wystarczy – wszak PRZEDSZKOLE JEST PRZED szkołą 😉

Damy radę 💪….mamy naście dyplomów z różnych dziedzin. Dodatkowo – co mega ważne – dużo radości i miłości do dzieci w serduchu ❤  CD

Bale w karnawale

🔵Trwa karnawał. Czas karnawału nie omija przedszkoli 😉💪
Tych co patrzą z boku informuje, że to jeden z trudniejszych dni w życiu nauczycieli przedszkola.
Wszyscy chcą się przebrać.
Wszyscy chcą mieć zdjęcie.
Wszyscy chcą być wyjątkowi.
Wszyscy chcą być zauważeni.
Wszyscy chcą zatańczyć ze swoją panią.
Wszyscy chcą by ten dzień trwał wiecznie …
no może z wyjątkiem umęczonych nauczycieli😉😂
Nauczycieli, którzy sami co roku dbają o to, by w ten dzień też się przebrać i wtopić w tłum swoich podopiecznych.
Nauczycieli, którzy w ten dzień (bez wyjątku) pracują ponad swoje godziny etatowe.
Nauczycieli, którzy muszą zadbać/pamiętać o tym, aby każdy przedszkolak miał na sobie to, co mu rodzic wypożyczył lub kupił ( bo może być potem draka 😉 )
Nauczycieli uśmiechniętych, tańczących, dwojących się i trojących 😉
Uffffff nawet nie wiecie ludzie ile to kosztuje energii by całą grupę ubrać w to co wisi w szatni i czeka na gale karnawałową.
Przebrać na bal i rozebrać po balu.
Proste ???
Przyjdźcie kiedyś i sami zobaczcie.
Chciałam być wróżką, a mam kupiła mi strój clowna buuuuu
Chciałem być Batmanem, a przebrali mnie w szeryfa 😉buuuuu
Gdzie moja szabla, gdzie mój łuk ? Będę z tym biegać po sali i walczyć! Oddajcie mi moje akcesoria ???😂😉
Wrrrrrrr, beeeerr, buuuuu będę płakać, nie chce na bal….😉
Ale zabawa trwa. Nauczyciele dają czadu i uruchamiają się neurony lustrzane.
Czas dzieciństwa jest czasem niepowtarzanym. Więc gdzie jak nie w przedszkolu zabawa na zawsze pozostanie priorytetem 💪
A ja? Czy w roli nauczyciela, czy w roli dyrektora, zawsze starałam się być – po prostu być – bawić się i wspierać 💪
Dobrego czasu koleżanki ❤️
Naprawdę wykonujecie kawał dobrej roboty 👏👏👏❤️ CD