Nauka przez zabawę

PAKIETY W PRZEDSZKOLU – to mój ulubiony temat 😉 – Nic tak nie poprawia mi humoru, nic tak nie daje dopalacza, nic tak nie motywuje, jak informacja zwrotna na temat absolwentów przedszkola, którzy w szkolnych murach udowadniają moją filozofię pracy z dzieckiem przedszkolnym bez PAKIETÓW 😊 😊 😊.
Tak,tak – siedząc sobie błogo na urlopie, otrzymuje poniższą informację od Rodzica dziecka bardzo ruchliwego, czasami niepokornego 😉, który przez cały okres pobytu w przedszkolu ogromnie mocno cenił sobie czas poświęcony na zabawę 😉. Rodzic wyraził zgodę na publikację 😊. Oto co do mnie napisał :
🛑,,Ciociu Dyrektor, pomyślałem sobie, że chciałaby Ciocia wiedzieć jak radzą sobie absolwenci przedszkola pracującego bez podręczników 😊 . Wiem dobrze jak Ciocia próbuje przekonać do tego inne placówki w całej Polsce. Dlatego przesyłam fragment naszego pierwszego świadectwa. Jeszcze raz dziękuje za całokształt Pani pracy i za to jak bardzo Pani szanuje i wierzy w możliwości małego dziecka”🛑
🍀🍀🍀 Uczeń wyróżnia się bogatą wiedzą. Posiada wiadomości znacznie wykraczające poza program klasy pierwszej. Zawsze wypowiada się całymi zdaniami. Umie słuchać i dokładnie wykonuje polecenia. Dowolny tekst czyta płynnie, z odpowiednią intonacją. Dba o swoje zeszyty, a jego pismo jest staranne. Bezbłędnie dodaje i odejmuje. Chętnie rozwiązuje dodatkowe zadania. Interesuje się światem roślin i zwierząt. Sprawnie posługuje się komputerem. Jego prace plastyczne są bardzo szczegółowe. Chętnie uczestniczy w zajęciach muzycznych. Podczas zajęć sportowych jest szybki i zwinny, doskonale gra w gry zespołowe. W pływaniu dobrze opanował elementarne ruchy ramion i nóg na piersiach i grzbiecie. Celująco przyswoił podstawowe słownictwo z języka angielskiego.” 🍀🍀🍀
Już pierwsze dwa zdania pobudziły u mnie motylki w brzuchu 😉. Wiek przedszkolny trwa przecież tylko kilka lat, ale w żadnym innym okresie życia nie dokonuje się tak wiele zmian w tak krótkim czasie!
A skoro małe dziecko rozwija się tak szybko, to wymaga odpowiedniej do swych potrzeb stymulacji. Kupienie mu pakietów książek do zakreślania nie zaspokoi (według mnie i moich doświadczeń), jego naturalnych w tym okresie potrzeb.
Dziecko w wieku przedszkolnym charakteryzuje się ogromną ciekawością i chęcią poznawania świata. Dziecięce fascynacje różnego rodzaju zdarzeniami, doświadczaniem, eksperymentowaniem, prowadzą do zadawania wielu pytań, angażują dziecko w doświadczenia „naukowe” i różnorodne rodzaje aktywności poznawcze.
Dzięki temu dzieci uczą się stawiać hipotezy snuć domysły, analizować. Działania dorosłego powinny zatem koncentrować się na pomocy dziecku w samodzielnym zbieraniu danych, zadawaniu pytań i wyciąganiu wniosków – na DZIAŁANIU poprzez organizowanie sytuacji edukacyjnych.
WAŻNE – Rozwój myślenia i ciekawości dziecka wiąże się w tym okresie z kształtowaniem postawy wobec nauki i rozwijania zainteresowań.
Zatem jeszcze raz głośno ,,krzyczę” – NIE DLA PAKIETÓW W PRZEDSZKOLU !!! Nie możemy pozbyć się głodu od samego czytania menu w restauracji 😀 CD

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *