Ogólnopolska rada pedagogiczna cz.X – ,,Czas i realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego”

🎯Dzisiejsza ,,rada” inspirowana jest pewną rozmową dyrektora z wizytatorem oraz pewnym szkoleniem metodycznym, na które przypadkowo ,,wpadłam” 😉.

🎯Zatem — dzwoni do mnie młody dyrektor i pyta ,,Pani Agnieszko jak to jest – dziś  pani wizytator rzekła mi, że religię w arkuszu organizacyjnym mam zaplanować po realizacji pp” KURTYNA

Zadumałam się – co pani wizytator miała na myśli? Przed otwarciem placówki o 6.00 rano czy  po zamknięciu przedszkola o 17.00 ? 😉

A tak serio. Dlaczego ciągle w środowisku panuje przekonanie, że pp  w przedszkolu realizuje się w wyznaczonych godzinach? Mogę się tylko domyślać, iż spowodowane jest to  wyznaczanymi przez samorząd 5 bezpłatnymi godzinami pobytu dziecka w przedszkolu?🤔

Mimo wszystko sformułowanie ,,zaplanować religię po realizacji pp” jakoś do mnie nie trafia. Tak naprawdę, w ogóle do mnie nie trafia – zwłaszcza w przedszkolu!

🎯Idźmy droga ,,Rado” dalej – oto szperając po necie trafiam na fragment szkolenia, w którym to metodyk do nauczycieli mówi tak (starałam się robić stop klatkę aby zapisać):

1) ,,w przedszkolu zajęcia obowiązkowe to zajęcia dydaktyczne”;

2) ,,ilość zajęć uzależniona jest od rodzajów zajęć i grupy wiekowej ; u młodszych dzieci tylko 1 zajęcie”;

3) ,,w ramowym rozkładzie dnia mamy wskazany czas kiedy zajęcia dydaktyczne są planowane”;

4) ,,zajęcia u dzieci starszych 5-6 letnich trwają od 25 do 30 minut; zajęcia u dzieci młodszych 3-4 letnich trwają od 10 do 15 minut”;

5) ,,dobre zajęcie pozwala przeprowadzić dobry konspekt – on zabezpiecza n-la i pozwala  przeprowadzić prawidłowo zajęcia”

🎯I na tej feralnej 5-ce się zatrzymam 😉 – dla mnie powyższe tezy to ——

EUTANAZJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ – ograniczenie autonomii twórczego nauczyciela przedszkola, zablokowanie indywidualizacji, brak podążania za małym dzieckiem – jego potrzebami i możliwościami.

🎯Z moich 30 letnich doświadczeń i obserwacji wynika, że wychowanie przedszkolne pilnie potrzebuje wyjść ze schematów. Zasłanianie się w obecnych czasach kotarą metodyki z lat 70,80 😉 i psychologią rozwojową, którą też należałoby już zmodyfikować, nie koniecznie zgodne jest z rzeczywistością przedszkolną i holistycznym podejściem do małego dziecka.

🎯Przez wiele lat swojej pracy eksperymentowałam i doświadczałam na małym ,,żywym organizmie”, na dużym zresztą też (czyt.nauczyciele 😉). Starałam się dowiedzieć o co tak naprawdę chodzi w tym przedszkolu?

🎯Dziś już wiem, że okres przedszkolny jest po prostu czasem przeznaczonym na tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój i zabawę.

🎯I aby samemu się nie wymądrzać ,,odpowiem” pani wizytator i pani metodyk  po prostu literą prawa 😊.

Na początek odniosę się do  słów pani wizytator:

,,Zajęcia religii proszę zaplanować po realizacji podstawy programowej”

Warunki realizacji podstawy programowej mówią nauczycielom, że:

🎯Pkt 1. ,,Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego KAŻDĄ  SYTUACJĘ I MOMENT POBYTU W PRZEDSZKOLU, czyli tzw. Zajęcia kierowane i niekierowane. WSZYSTKIE  doświadczenie dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji programu wych.przedszkolnego. Ważne są zatem zajęcia kierowane, jak i czas spożywania posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek, uroczystości przedszkolne, wycieczki, ale i ubieranie i rozbieranie. Bardzo ważna jest samodzielna zabawa”.

No to jeśli religia ma być po realizacji pp,  to chyba naprawdę o 6.00 lub o 17.00 😉

Pozwolę sobie również wtrącić swoje refleksje na temat słów pani metodyk:

🎯Ad.1) ,,w przedszkolu zajęcia obowiązkowe to zajęcia dydaktyczne”;

Hmmm z całym szacunkiem, ale  ,,zapachniało” baaaaaaaaardzo starą nomenklaturą, a przecież w przedszkolnej pp nie ma mowy o zajęciach obowiązkowych i dydaktycznych. Czytamy natomiast w warunkach realizacji pp (czyt. wyżej) i dodatkowo pkt 3. ,,Nauczyciele organizując zajęcia kierowane (…) wykorzystują KAŻDĄ NATURALNIE POJAWIAJĄCĄ SIĘ SYTUACJĘ EDUKACYJNĄ (…)

🎯Ad.2),, ilość zajęć uzależniona jest od rodzajów zajęć i grupy wiekowej ; u młodszych dzieci tylko 1 zajęcie”;

Hmmm jak najbardziej należy uszanować wiek dzieci, ale nie wiąże się to z narzucaniem ilości zajęć kierowanych (czyt.wyżej- zapisy z warunków realizacji pp pkt 1 i 3) oraz pkt 2 ,,Przedstawione w podstawie programowej naturalne obszary rozwoju dziecka wskazują na KONIECZNOŚĆ USZANOWANIA  typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych, których spełnieniem powinna stać się dobrze zorganizowana ZABAWA (…)”

Zabawa i jeszcze raz zabawa – zatem dydaktyczne zajęcia zostawmy szkołom. Przedszkole jest –PRZED – SZKOŁĄ😊 – nie ma w nim ,,planu lekcji” , za to jest olbrzymia autonomia.

🎯Ad.3) ,,w ramowym rozkładzie dnia mamy wskazany czas kiedy zajęcia dydaktyczne są planowane”

Hmmmm nie znam przepisu z taką ramówką, za to znam bardzo wolnościowe rozporządzenie o organizacji placówek z 2019r., a w nim zapis mówiący, że

par.12.4 ,,Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalany przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej (…) z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci (…).

To jest oczywiście ramówka ogólna przedszkola na podstawie której nauczyciele z danej grupy powinni stworzyć swój ramowy rozkład dnia par. 12.5 ,,Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele  (…) ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci”

Jestem przeciwnikiem ramówek w przedszkolu, ale prawo jest prawem i jeśli mamy je zastosować  droga ,,Rado” i jednocześnie dostosować się do zaleceń z pp i wykorzystać każdą naturalną sytuację edukacyjną do zajęć kierowanych to nie wbijajmy do jasnej ciasnej 😉 dziecka w schemat! Dla przykładu ramówka, która funkcjonowała w moim przedszkolu:

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR ……. W ………..

PRZYKŁAD  

I

6.30 – 8.30

W trakcie schodzenia się dzieci do przedszkola – czynności opiekuńcze i organizacyjne (daltońskie, froeblowskie??? Itp.) .  Indywidualna praca z dziećmi,  wyrównawcza lub opiekuńcza. Zabawy spontaniczne/dowolne ………………..

8.30 – 9.00

Zabawy poranno-ruchowe. Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Śniadanie. Wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłków poznawanie wartości zdrowego odżywiania. Czynności wynikające z planu daltońskiego (lista obecności , podział dyżurów , przydzielenie zadań itp.).

II

9.00 – 11.30

Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie programowych,  sytuacji edukacyjnych. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu. Zabawy organizowane i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela. Pobyt dzieci w kącikach daltońskich. Inne przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dziecka w tym czynności wynikające z planu daltońskiego. Zajęcia z języka niemieckiego w ramach projektu InterregV itp.

10.00 – 10.10

„Przekąska” . Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania.

11.30 – 12.00

Czynności organizacyjne. Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania i spożywania posiłku. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania.

12.00 – 14.00

Relaks poobiedni – bajkowanie. Zabawy i zajęcia o charakterze dowolnym w sali zajęć lub na powietrzu. Indywidualna praca z dziećmi, praca wyrównawcza lub opiekuńcza. Zabawy organizowane i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela. Inne przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dziecka w tym czynności wynikające z planu daltońskiego. Zajęcia z języka niemieckiego w ramach projektu InterregV

III

14.00 – 14.30

Zabawy ruchowe. Czynności organizacyjne. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania i spożywania posiłku. Przygotowanie do podwieczorku.

14.30 – 15.00

Podwieczorek..

15.00 – 17.00

Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Kontakty indywidualne z rodzicami. Czynności organizacyjne. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia grupowe oraz indywidualne prowadzone pod kierunkiem nauczyciela.

🎯Ad.4) ,,zajęcia u dzieci starszych 5-6 letnich trwają od 25 do 30 minut; zajęcia u dzieci młodszych 3-4 letnich trwają od 10 do 15 minut”

Hmmm na tym fragmencie mnie zmroziło i wyłączyłam komp. Aby się ostudzić należy przeczytać przede wszystkim jeszcze raz kilka punktów z warunków realizacji pp, a jak tego nie wystarczy, to wrócić do rozporządzenia o organizacji placówek z 2019r. i paragrafu 9.2

Zajęcia 15 minutowe  z dziećmi 3-4 letnimi i zajęcia 30 minutowe z dziećmi 5-6 letnimi dotyczą WYŁĄCZNIE  zajęć religii, języka mniejszości narodowej i rewalidacji.

🎯Ad.5) ,,dobre zajęcie pozwala przeprowadzić dobry konspekt – on zabezpiecza n-la i pozwala  przeprowadzić prawidłowo zajęcia”

Hmmmm na studiach tak – aby poćwiczyć, przemyśleć, przeanalizować, nauczyć się określać cele. W pracy codziennej nauczyciela (młodego, który jeszcze się uczy, który jeszcze nie wierzy w swoje siły) polecam pozostać tylko przy ogólnym planie zajęć kierowanych. Szczegółowe konspekty OGRANICZAJĄ – nauczyciel zaczyna się skupiać na punktach, które sobie zapisał, a nie na dzieciach i ich reakcjach. To wynik obserwacji, które wiele lat prowadziłam jako dyrektor. Ale to temat na osobną radę 😊

🎯Tak czy siak – wychowanie przedszkolne powinno być dla dziecka przecudowną przygodą prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. My Nauczyciele Wychowania Przedszkolnego powinniśmy się stać ich PRZEWODNIKAMI (i nie mam tu na myśli wersji papierowej oczywiście 😊 ).

Albert Einstein powiedział: ,,Nie możemy rozwiązywać problemów, używając takiego samego schematu myślowego, jakim posługiwaliśmy się w trakcie ich pojawienia się”

Jesteście kreatywni – bądźcie też odważni. Uwierzcie w siebie. A jeśli nie macie siły by odeprzeć pojawiające się  nakazy absurdów zawsze powołujcie się na prawo oświatowe. Choćby zadanie nr 5 z podstawy programowej 😊. A jak wiemy zadania są po to aby je realizować 😉.

,,Wspieranie samodzielnej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju

dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem

 indywidualnych potrzeb i zainteresowań”  CD

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *