Planowanie nauczycieli

🔵Czy nauczyciel wychowania przedszkolnego ma obowiązek planować?
Tak – ma.
🔵Jak ma planować?
👉Formę planowania powinien ująć w swoim przedszkolnym statucie – nikt nie powinien mu tego narzucać. Wobec powyższego ma ogromną AUTONOMIĘ planowania.
Ustawa Prawo Oświatowe z 2016r. Art.102.1. Statut przedszkola zawiera w szczególności :
12) zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z planowaniem i prowadzeniem pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz odpowiedzialnością za jej jakość,
🔵A mnie nurtuje ciągle jedno pytanie……..
👉w treściach podstawy programowej wych.przedszkolnego i w wybranym przez nauczyciela programie znajdujemy UMIEJĘTNOŚCI DZIECI, do opanowania których dąży nauczyciel..
👉zatem dlaczego planując swoją pracę, nauczyciel wkłada w SWOJE RAMY każde dziecko od 1 do31 każdego miesiąca i planuje tytuł wiersza lub dzień w którym pójdzie do straży pożarnej, a nie planuje UMIEJĘTNOŚCI DZIECI nad którymi chciałby popracować????
🔵Zadaniem przedszkola jest : ,, (..) dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań” Podstawa programowa wych.przed.
🔵Pracuje nad kursem online, w którym (mam nadzieje) wytłumaczę szczegóły dotyczące zasadności planowania elastycznego. Planowania które pozwala edukacji przedszkolnej uszanować indywidualność dziecka.❤️
CD

4 thoughts on “Planowanie nauczycieli

  1. Gdzie mogę zapisać się na takie szkolenie z planowania elastycznego? Chciałabym je zaproponować w moim przedszkolu ale sama muszę więcej na ten temat wiedzieć.

    1. Pani Dominiko , myślę że jest Pani tą samą osobą z którą rozmawiałam na messenger ??? 🙂 Jeśli tak – to do zobaczenia niebawem 🙂 .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *