Mail do Ministerstwa Edukacji i Nauki

Szanowni Nauczyciele Wychowania Przedszkolnego🙂
W związku z wczorajszym mailem skierowanym przez MEiN do dyrektorów placówek oświatowych w całej Polsce, powstało poruszenie w temacie planowania nauczycieli (pkt 18 wspomnianego przeze mnie pisma).
Tak jak obiecałam we wczorajszym moim poście, w dniu dzisiejszym za pośrednictwem Wydawnictwa Bliżej Przedszkola napisałam do Dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego w MEiN maila następującej treści :
🔵Szanowny Panie Dyrektorze!
W dniu 18.11.2021 r. dyrektorzy placówek oświatowych w całej Polsce otrzymali drogą mailową pismo z załącznikami (sygnatura DKO-WNP.4092.108.2021.EL) dotyczące odbiurokratyzowania pracy szkół i placówek.
Ministerstwo Edukacji i Nauki, we współpracy z kuratorami oświaty, przygotowało zestawienie przykładów dotyczących tworzenia w szkołach dokumentacji niewymaganej przepisami prawa.
W załączniku nr 2, w wykazie dokumentacji niewymaganej przepisami prawa, w punkcie 18 znalazły się:
• Plany pracy nauczycieli przedszkola (roczne, miesięczne i tygodniowe).
Szanowny Panie Dyrektorze, analizując Ustawę z 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe i art. 102.1, czytamy:
Statut przedszkola zawiera w szczególności:
12) zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z:
c) planowaniem i prowadzeniem pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz odpowiedzialnością za jej jakość…
W związku z powyższym, jako konsultant metodyczny wychowania przedszkolnego współpracujący z ogólnopolską grupą nauczycieli wychowania przedszkolnego z ramienia Wydawnictwa Bliżej Przedszkola, zwracam się z prośbą o wyjaśnienie/doprecyzowanie punktu nr 18 zawartego w wykazie dokumentów niewymaganych przepisami prawa.
Będę wdzięczna za udzielenie odpowiedzi.
Z poważaniem
https://agnieszkovo.pl/2021/11/18/ogolnopolska-rada-pedagogiczna-cz-xii-dokumentacja-w-przedszkolu/?fbclid=IwAR3WhqHPdCAiMaLZULF1CIK_f1cBrlE53s9hjIWPBQrquBq52VGU8Oak8Gs
CD

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *