Odpowiedź z MEiN………

🎯ODPOWIEDŹ Z MEiN – JEST, a jakoby jej nie było….

Ale od początku………
👉W dniu 19.11.2021r. i z powodu braku odpowiedzi, ponownie 08.12.2021r. do Dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego z ramienia Redakcji Bliżej Przedszkola został wysłany mail z zapytaniem – poniżej przypomnienie……
🔵Szanowny Panie Dyrektorze!
W dniu 18.11.2021 r. dyrektorzy placówek oświatowych w całej Polsce otrzymali drogą mailową pismo z załącznikami (sygnatura DKO-WNP.4092.108.2021.EL) dotyczące odbiurokratyzowania pracy szkół i placówek.
Ministerstwo Edukacji i Nauki, we współpracy z kuratorami oświaty, przygotowało zestawienie przykładów dotyczących tworzenia w szkołach dokumentacji niewymaganej przepisami prawa.
W załączniku nr 2, w wykazie dokumentacji niewymaganej przepisami prawa, w punkcie 18 znalazły się:
• Plany pracy nauczycieli przedszkola (roczne, miesięczne i tygodniowe).
Szanowny Panie Dyrektorze, analizując Ustawę z 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe i art. 102.1, czytamy:
Statut przedszkola zawiera w szczególności:
12) zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z:
c) planowaniem i prowadzeniem pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz odpowiedzialnością za jej jakość…
W związku z powyższym, jako konsultant metodyczny wychowania przedszkolnego współpracujący z ogólnopolską grupą nauczycieli wychowania przedszkolnego z ramienia Wydawnictwa Bliżej Przedszkola, zwracam się z prośbą o wyjaśnienie/doprecyzowanie punktu nr 18 zawartego w wykazie dokumentów niewymaganych przepisami prawa.
Będę wdzięczna za udzielenie odpowiedzi.
Z poważaniem
Agnieszka Czeglik
👉Kilka dni temu Redakcja BP otrzymała odpowiedź na zapytanie w formie dokumentu (skan na zdjęciach).
👉Mimo zdjęć, pozwolę sobie przytoczyć odpowiedź MEiN również w poście.
🔵Szanowny Panie,
w odpowiedzi na Pana e-maile z 19.11 i 8.12. 2021r. (przesłane w związku z wątpliwościami Pani Agnieszka Czeglik – konsultanta metodycznego wychowania przedszkolnego) uprzejmie wyjaśniam, co następuje :
Pismem z 16.11.2021r., o syg.: DKO-WNP.4092.108.2021.EL Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało dyrektorom szkół i placówek oraz organom prowadzącym zestawienie przykładów dotyczących tworzenia w szkołach dokumentacji niewymaganej przepisami prawa.
Podjęte przez MEiN ww. działanie było podyktowane chęcią pomocy nauczycielom w zmniejszeniu ich obciążenia pracą inną niż prowadzenie zajęć z uczniami. Stąd sugestia, aby pracownicy pedagogiczni (dyrektorzy szkół i nauczyciele) zweryfikowali potrzeby kontynuowania dotychczasowej praktyki ,,generowania” dokumentów, których obowiązek tworzenia nie wynika wprost z przepisów prawa.
Niezależnie od powyższego należy zaznaczyć, że :
– szkoła działa również w oparciu o akty prawa wewnętrznego,
– za organizację pracy szkoły odpowiada dyrektor szkoły, który też sprawuje nadzór pedagogiczny nad zatrudnionymi nauczycielami,
– dyrektor szkoły jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, a do jego zadań należy szczególnie dbanie o dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły.
Dlatego decyzja o liczbie i rodzaju dokumentacji prowadzonej przez nauczycieli nadal jest i będzie należała do dyrektora szkoły jako osoby odpowiedzialnej za całość funkcjonowania kierowanej szkoły/placówki.
Z poważaniem
Jacek Banaś – Dyrektor
👉No cóż moi drodzy, nie wiem jak to delikatnie i krótko ująć.
👉Biorąc głęboki wdech – może tak – NADAL PLANUJEMY !
👉Ustawa – w hierarchii wewnętrznej znajdują się tuż za konstytucją! – zatem to mega ważny akt prawny.
A w Ustawie Prawo Oświatowe z 2016r. art.102 napisane jest, że statut placówki ma zawierać ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI ZWIĄZANYCH Z PLANOWANIEM ………
W odpowiedzi Pana Dyrektora znajdujemy m.in. informację, iż szkoła działa również w oparciu o akty wewnętrzne – czyli np. statut. W odpowiedzi czytamy też, że:
,,decyzja o liczbie i rodzaju dokumentacji prowadzonej przez nauczycieli nadal jest i będzie należała do dyrektora szkoły”
👉Więc tak jak to od lat głoszę wszem i wobec akty prawne mówią CO ale nie mówią JAK, i to od dyrektora zależy jaki zakres zadań dotyczący planowania nałoży na nauczyciela.
👉Zatem Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele Wychowania Przedszkolnego – to właśnie w statucie możecie sobie napisać jak w Waszej placówce ma wyglądać ZAKRES planowania.😊
👉Czy będziecie tworzyć plany z dokładnością laboratoryjną i wykazem literatury?🙈
👉Czy może będziecie planować tylko umiejętności jakich chcecie nauczyć swoich wychowanków!
👉Czy Wasz plan będzie trwał jeden miesiąc, czy może tyle ile dzieci potrzebują na opanowanie umiejętności, które im zaplanowaliście?
👉Czy plany będą pisane w poprzek czy wzdłuż kartki (żarcik😊)
👉To Wy macie prawo o tym decydować. Kiedy w końcu w to uwierzycie?😊
👉Przestańmy szukać ciągle problemów, a zacznijmy (w trosce o swój czas i zdrowie) szukać rozwiązań.😊
👉Przestańmy panikować, a zacznijmy czytać dokładnie akty prawne –
,,zakres zadań związany z planowaniem” – od wielu lat to wyrażenie dawało mi przyzwolenie na decydowanie o mojej dokumentacji w placówce !
I tego Wam również życzę!😊
Więcej o ,,czytaniu” aktów prawnych, o dokumentacji, już 19 marca na szkoleniu on-line
Przypominajka o planowaniu na moim blogu :
https://agnieszkovo.pl/2021/06/26/planowanie-nauczycieli/
oraz
https://agnieszkovo.pl/2021/02/11/ogolnopolska-rada-pedagogiczna-cz-ix-planowanie-miesieczne-po-drugiej-stronie-lustra/

CD

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *