Współpraca z rodzicami, a wdrażanie planu daltońskiego

👉Skuteczność wdrażania PLANU DALTOŃSKIEGO w przedszkolu uwarunkowana jest między innymi wzajemnym i ścisłym współdziałaniem przedszkola z domem rodzinnym.
👉Dla mnie jest to ,,must by” ( i to nie tylko w związku z planem daltońskim)🙃
👉Jedną z najskuteczniejszych form (sprawdzonych przeze mnie podczas wdrażania planu daltońskiego) są warsztaty daltońskie dla Rodziców.
Rozmowa z rodzicami połączona z konkretnymi, wspólnymi działaniami, zabawami, doświadczeniami, plus przekazanie w pigułce filozofii wdrażanego nurtu, znacząco wpływa na otwartość rodziców do współpracy, oraz na zrozumienie celowości wprowadzanych zmian.
Tego typu spotkania mają dodatkowy walor – wzmacniają rangę placówki, co pozwala na utrzymanie przez nią dobrej pozycji w środowisku.
Dobra współpraca zwiększa również motywację wewnętrzną wszystkich zainteresowanych. Partnerskie relacje dają poczucie sprawczości dla obu stron. Rodzice zaczynają zdawać sobie również sprawę, że ich rola i zaufanie jakim obdarzą nauczycieli podczas procesu wdrażania zmian, są ogromną wartością docenianą przez pracowników przedszkola.
👉Pandemia jest, i może jeszcze będzie długo, ale są też jej ,,słabsze, letnie momenty”😉 , w których prowadziłam takowe warsztaty, i jeszcze nigdy nie spotkałam się z brakiem zrozumienia rodziców.
👉Brak zrozumienia/niewiedza, wprowadza niepokój, nieufność, a czasami agresje – warto zatem rozmawiać z Rodzicami 😄
,,Największe osiągnięcia ludzkości powstały dzięki rozmowom. A jej największe niepowodzenia są skutkiem braku rozmowy (…). Wszystko co musimy zrobić, to upewnić się, że wciąż rozmawiamy” Stephen Hawking
CD

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *