Dziecko w procesie

🔵,,Ktoś spyta, czy dzieci są w stanie jednak to wszystko zrozumieć? Nie, nie potrafią. Na tym właśnie polega proces rozwoju dziecka, że zostaje ono konfrontowane z rzeczami, których sens odkryje mu się dopiero z czasem” 🔵J.Juul
👉Dziecko jest w procesie – ,,krzyczę” o tym na każdym swoim wykładzie, warsztacie, szkoleniu ….(warto o tym pamiętać zwłaszcza jesienią podczas ,,diagnoz”, choćby 3-latków, i wypełnianiu tabel ,,wie” , ,,potrafi” , ,,umie” – ,,tak” , ,,nie” , ,,czasami”🙈 lub podczas kupowania pakietów książek………
👉Przedszkole jest Przed Szkołą ! (ponownie sobie ,,pokrzyczę”😉
👉Dziecko jest w procesie –
powtórzę to dla utrwalenia, dla edukacji I-III, i dla świadomości rodziców z duuuużymi ambicjami 🙂, a na dowód przytoczę cytat z podstawy programowej EW
,,Edukacja wczesnoszkolna jako pierwszy etap kształcenia w systemie szkolnym obejmuje trzy lata nauki w klasach I–III. Charakteryzują ją : dostosowanie poznawanych zagadnień do możliwości percepcyjnych ucznia”
👉A dla wszystkich tych, który piszą w swoich komentarzach, że nie mogą się wyrobić z programem, bo muszą wprowadzić dwie literki w tygodniu – jeszcze jeden cytacik 😉
,,Podstawową formą organizowania pracy dziecka powinien być dzień jego wielokierunkowej aktywności, a nie klasyczna lekcja szkolna. Nauczyciele w klasach I–III, rozpoznając możliwości uczniów, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, posługują się własnymi twórczymi rozwiązaniami w zakresie realizacji treści podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Uczenie się jako proces twórczy samo w sobie wyklucza jeden wzór organizacyjny czy metodyczny”
CD

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *