Sprawozdania nauczycieli

🔵I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO – oto nadszedł czas podsumowań i sprawozdań😉
👉Młodzi nauczyciele wychowania przedszkolnego, na różnych profilach pytają o zasadność pisania sprawozdań. A konkretnie pytają o to, czy jest to czynność obowiązkowa?
👉Otóż NIE – sprawozdania nie są obowiązkowe i nie znajdziemy na to paragrafu. Jest jednak jedno ,,ale” – wszystko zależy od dyrektora placówki.
👉Dyrektor pełniący nadzór pedagogiczny ma prawo dołączyć takie wymaganie do zadań nauczycieli (może to określić w statucie placówki w oparciu o par. 102 pkt 1.12 Ustawy Prawo Oświatowe)
Ważny jest tylko zdrowy rozsądek i ludzkie podejście.
Ważne jest również, by dyrektor wytłumaczył swojej radzie pedagogicznej dlaczego tych sprawozdań wymaga.
Ze swojej strony mogę napisać, iż jestem totalnym przeciwnikiem biurokracji, ale jako wieloletni dyrektor przedszkola, sprawozdań wymagałam 🙂
Dlaczego ?
➡️Przede wszystkim dlatego, że prawie wszystko co potrzebowałam do nadzoru pedagogicznego lub kontroli KO/kontroli doraźnych, było w jednym miejscu.
Czego przestrzegałam wymagając sprawozdań ?
➡️ Najważniejsze było dla mnie to, by ,,nie zajechać” nauczycieli papierami. Zawsze powtarzałam i powtarzam, że nie ilość, a jakość się liczy.
➡️ Najważniejsze było dla mnie to, by ujednolicić sprawozdania w celu lepszej współpracy zespołu i przejrzystości dokumentu
➡️Najważniejsze było dla mnie to, by stworzony dokument nie był wyprodukowany i schowany do szafy, ale był po coś. Ku refleksji. Ku poprawie. Ku zamierzonym nowym działaniom.
Co robiłam by tak się działo ?
➡️Ustawicznie, metodą prób i błędów zmierzałam ku temu, by nauczycielki pisały jak najmniej, ale treściwie i konkretnie. Wspólnie na radzie pedagogicznej rozmawiałyśmy co zmienić, co skrócić…
Co powstało ?
➡️Ustaliłam konkretne punkty sprawozdania do których miały się odnieść nauczycielki – max 5
➡️Aby nie pisać kilkustronicowych powieści, ustaliłam, iż każdy punkt będzie pisany w formie tabeli:
1)mocne strony,
2)słabe strony,
3)rekomendacje do poprawy słabych stron
➡️Aby nauczycielki nie przepisywały treści z dziennika czy innych dokumentów, dopuszczalne były załączniki – tzn. jeśli punkt sprawozdania brzmiał ,,Współpraca z rodzicami” to po wpisaniu mocnych i słabych stron, nauczyciel pisał zał. nr 1,2 i kserował z dziennika wpisy z konsultacji czy zebrań/uroczystości.
Ciągle nie mogę zrozumieć po co do sprawozdań przepisywane są wszystkie wycieczki, wyjścia i uroczystości, które wpisane już są w dzienniku? 🙈
🎯Z szacunku dla czasu nas wszystkich, sprawozdania trafiały do mnie przed radą pedagogiczną. Mogłam się wcześniej zapoznać i dopytać na radzie o to, co było dla mnie niezrozumiałe/intrygujące/ wymagające dopowiedzenia. Nauczyciele poszczególnych grup na radzie pedagogicznej mieli oczywiście możliwość aby bardzo ogólnie podsumować pracę w swojej grupie.
Nie czytali swoich sprawozdań !!!!!
🤩 Moi drodzy Nauczyciele Wychowania Przedszkolnego –
skromnie proszę o WORK – LIFE BALANSE 😉 – puzzle naszej codziennej pracy można czasem ułożyć szybciej/w prostszej formie/bezboleśnie/współpracując/rozmawiając/szanując się nawzajem.
Jeśli pisanie sprawozdań nie odbędzie się bolesnym kosztem naszego czasu wolnego, i świadomie pogodzimy owe wymagania które wspomagają naszą pracę – to warto 🙂.
CD

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *