Kalejdoskop E.M.U. – szkolenia

Zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu 502 583 457 :

1) Plan daltoński w wychowaniu przedszkolnym – inspiracje : cz.I (filozofia planu daltońskiego) i cz. II (narzędzia planu daltońskiego)

2) Rodzic to stan umysłu (szkolenie z zakresu współpracy z rodzicami)

3) Język emocji – komunikat ja ( szkolenie z zakresu rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci)

4) Przedszkole jest przed-szkołą (pakietom w przedszkolu mówię NIE – nauczycielu masz tą moc)

5) Potrzeby przedszkolaka XXI wieku  (holistyczny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym)

6) Dokumentacja w przedszkolu (szkolenie z zakresu co trzeba, jak można, czy muszę…..)

7) Budowanie zespołu (szkolenie integracyjne dla personelu przedszkolnego)

8) Planowanie elastyczne (w jaki sposób przejść z planowania miesięcznego do planowania autonomicznego, zgodnego z podstawą programową wychowania przedszkolnego)

9) Konsultacje online – Nadzór pedagogiczny i inne na życzenie zamawiającego

Zapraszam serdecznie do nagranych przeze mnie kursów online we współpracy z Akademią Edukacji Bliżej Przedszkola.

https://blizejprzedszkola.pl/budowanie-relacji-z-rodzicami-w-przedszkolu,6,365.html

https://blizejprzedszkola.pl/planowanie-elastyczne-w-wychowaniu-przedszkolnym,6,497.html?fbclid=IwAR1koZ8jVdf3–2LPVRpf2Uy2zQr-nBeDuWk_W9B4E_ByHD_kKMFxfV1lyk#