Informacja o gotowości szkolnej

RATUNKU
Kwiecień
Ratunku
DIAGNOZA
Tak, tak, ten temat na przestrzeni lat ustawicznie budzi wiele kontrowersji i wywołuje wiele dyskusji.
Choć moje osobiste zdanie jest takie, że to my sami stwarzamy sobie więcej problemów niż cała ta diagnoza 6-latków.
Piszecie, pytacie, więc spróbuje na kilka pytań odpowiedzieć publicznie.
➡️Niezależnie od zmian rozporządzenia, druk pozostaje w swojej treści ten sam – Rozporządzenie MEiN 7 czerwca 2023r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków – MEiN-I/82 w załączniku nr 3
➡️Należy pamiętać, że gotowość szkolną wg art. 36 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe należy również wręczyć rodzicowi dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy 6-lat i wybiera się do I klasy.
WAŻNE – w powyższym przypadku informację o gotowości wydaje się na wniosek rodzica, a wniosek rodzic składa do 30 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma rozpocząć naukę w szkole ( prosto mówiąc, rodzic składa wspomniany wniosek do 30.09 gdy dziecko rozpoczyna edukację w 5-latkch)
WAŻNE – jeśli rodzic takiego wniosku nie złożył i zdecydował się w ostatniej chwili na to, że jego 6-latek pójdzie do I klasy, to nauczyciel nie jest zobligowany do tego aby taką gotowość szkolną przygotować. Rodzic natomiast, nie ma przeszkód aby bez powyższego dokumentu zapisać swoje 6-letnie dziecko do szkoły. Przepisy nie nakładają na rodzica obowiązku pokazania informacji o gotowości szkolnej, a tylko zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego.
➡️Informacja o gotowości szkolnej przygotowana dla dziecka 7-letniego jest obowiązkiem dla nauczyciela wychowania przedszkolnego. Nauczyciel w szkole nie ma jednak prawa aby żądać od rodzica udostępnienia owego dokumentu.
➡️Dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym otrzymują ten sam druk o gotowości szkolnej – diagnoza jednak powinna uwzględniać możliwości psychofizyczne dziecka i informację o tym, czy dziecko poradzi sobie z wymaganiami szkolnymi
➡️Według przepisów prawa- Rozporządzenia MEiN z 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków par. 5 ust. 2, częste nieobecności dziecka w przedszkolu, nie zwalniają nauczyciela od wydania informacji o gotowości szkolnej.
WAŻNE – jeśli nieusprawiedliwione nieobecności dziecka, które powinno spełniać obowiązek szkolny wynoszą co najmniej 50% to dyrektor przedszkola powinien powiadomić dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o niespełnianiu wspomnianego obowiązku szkolnego.
➡️Przy wypełnianiu arkusza gotowości należy pamiętać, że dzieci rozwijają się we własnym tempie i według własnych możliwości rozwojowych, a nie w sposób harmonijny i linearny.
➡️Ministerstwo podaje tylko obowiązujący druk – sposób i formę wypełniania wybiera nauczyciel, a akceptuje dyrektor – pełna autonomia…
WAŻNE –
🎯Może to być bezpośrednie odniesienie się do zapisów podstawy programowej punkt po punkcie ( ale nie polecam bo się ,,zarobicie” 😉 – I obszar ma 9 podpunktów, II – 11, III – 9, a IV – 24
🎯Jak ktoś lubi, może to być forma ogólna opisowa (ale z umiarem 😉) typu –
👉Bez problemu bierze udział we wszystkich czynnościach fizycznych/ruchowych. Samodzielnie wykonuje wszystkie czynności higieniczne. Opanował podstawowe czynności samoobsługowe….itd.itp.
👉Niechętnie uczestniczy w zabawach z całą grupą. Ma problemy z chwytem pisarskim podczas rysowania. Nie lubi uczestniczyć w zabawach muzycznych i rytmicznych …itd. itp.
👉Systematycznie konsultowano z rodzicami trudności dziecka, wskazując drogi rozwiązań. Indywidualnie pracowano z dzieckiem w obszarze……itd.itp.
👉Motywować dziecko w zakresie chwytu pisarskiego poprzez ….(napisać konkretne wskazania). Motywować dziecko do uczestnictwa w grach zespołowych….(napisać konkretne propozycje)
🎯Osobiście preferuje krótkie konkretne informacje typu:
👉
– dokonuje analizy i syntezy głoskowej słów oraz wyodrębnia głoski na początku wyrazu, w środku i na końcu (nie piszcie w nagłosie, wygłosie bo to dla rodzica może być obce pojęcie),
– potrafi określić kierunki na kartce papieru,
– pięknie opowiada historyjki obrazkowe i logicznie objaśnia kolejność zdarzeń…..itp. itd
👉
– ma trudności z wyszukiwaniem podobieństw i różnic na obrazkach
– ma trudności z pojęciami dotyczącymi następstw czasu: wczoraj, dzisiaj, jutro………itd.itp.
➡️Na tym zakończę z przykładami bo nie jestem zwolennikiem gotowców 🙃😊A plagiatorom mówię pa pa.
Świętnie znacie swoich podopiecznych i jeśli ktoś poprosiłby Was aby o dziecku coś opowiedzieć to moglibyście mówić, mówić i mówić….jak trzeba wypełnić informację o gotowości szkolnej to pojawia się trudny do zrozumienia dylemat???
Pamiętajcie, że jesteście specjalistami – znacie swoich wychowanków wyśmienicie, a czasami lepiej niż rodzice❤
➡️Pamiętajcie, że ilość, a jakość się liczy.
➡️Pamiętajcie, by poinformować rodziców, iż wręczacie ten dokument w kwietniu, a do do września są jeszcze 4 miesiące. Te kilka miesięcy to okres kolejnego postępu w rozwoju dziecka.
➡️Pamiętajcie, że zdecydowanie większa część Waszych wypracowanych nocami informacji o gotowości szkolnej nie trafia do szkół, tylko do szuflady rodziców. Nauczyciele I-III wolą sami diagnozować dzieci.
➡️Zróbcie to zatem zgodnie z rzeczywistością tu i teraz ,,na dywanie” – zwięźle, konkretnie, na temat i bez spiny.
Jeśli chcecie o dziecku napisać coś więcej co nie mieści się w schemacie druku, a uważacie że jest mega ważne, to po prostu dopnijcie jeszcze jedną kartkę od WAS – z Waszymi osobistymi informacjami i wskazówkami.
➡️Pamiętajcie, że macie w tym obszarze ogromną autonomię i żadne KO, żadna Pani wizytator ( z całym szacunkiem) nie może Wam podważyć sposobu opisu i treści użytych w tym dokumencie. Ważne byście go wypełniły zgodnie z prawdą i zgodnie z prawem wręczyły rodzicom do 30 kwietnia!
NIE SZUKAJMY PROBLEMÓW – SZUKAJMY ROZWIĄZAŃ☺️
CD

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *