Podstawa programowa…

🔵Podstawa programowa wychowania przedszkolnego …
Odkrywa – NIE pisze 🤔– czyli …
👉,, (…) wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru(…)
🔵Podstawa programowa wychowania przedszkolnego mówi o naturalnych sytuacjach edukacyjnych – w celu zaspokojenia naturalnych potrzeb rozwojowych dzieci – czyli…
👉,, Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Sytuacje edukacyjne wywołane np. oczekiwaniem poznania liter skutkują zabawami w ich rozpoznawaniu”
Drodzy nauczyciele …
Zabawa i nauka to synonimy – A.Stern
CD

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *